sábado, 29 de enero de 2011

La marina de L'Hospitalet inclosa al cens internacional hivernal d'ocells aquàtics i marins de gener 2011El Llobregat entre ponts. 29.1.2011


Durant el mes de gener de cada any es censen els ocells que venen a hivernar a Catalunya en coordinació amb tots els països d'Europa. Aquest cens a Catalunya és coordinat per la Generalitat de Catalunya i hi participen fins més de 300 voluntaris i professionals d'espais protegits, l'administració, guardes, ONGs, voluntaris i personal interessat en general.


Des de fa dos anys que la zona agrícola de L'Hospitalet és inclosa al cens hivernal, atesa la presència d'espècies d'interès a l'àrea. El tram de riu de la ciutat ja ho havia estat tradicionalment dins la localitat 'Delta del Llobregat'. En dies anteriors s'havia censat el riu al nord de la C-31 i cal Trabal, detectant-se importants espècies protegides com l'aligot i una ruta migratòria rellevant connectant la vall baixa i el port de Barcelona per la que van transitar 4600 gavines.

El 2011, el delta del Llobregat s'ha compartimentat en diferents localitats, ara reservant-se l'etiqueta tradicional per a les zones protegides de l'aiguamoll i afegint-se les localitats 'Vall Baixa' des de Sant Boi fins a Martorell (ja feta de forma diferenciada des de 2005) i, novetat, la localitat 'Delta del Llobregat interior' per a les àrees deltaiques no incloses dins la vall baixa ni dins l'espai protegit. En el marc del recompte d'aquesta darrera 'nova' localitat efectuat el 29.1.2011 i organitzat per l'entitat adherida a la plataforma 'DEPANA' que s'han recorregut entre altres les zones del riu Llobregat 'entre ponts' i la bassa de laminació, ambdues àrees dins la Marina de L'Hospitalet.
La Torre Gran i la bassa de laminació en primer terme. 29.1.2011La bassa de laminació i la Torre Gran

Al costat de la masia de la Torre Gran, dins el catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat i cada cop en pitjor estat de conservació, trobem la bassa de laminació construïda per a regular fluxos d'aigua de pluja i escolament, presentava un grau d'inundació incipient i s'hi van observar de forma rellevant tres xivites (Tringa ochropus) hivernant-hi. A més la zona acollia dos rossinyols bords i un repicatalons, essent aquesta espècie molt escassa a L'Hospitalet. Tant la Plataforma com el grup de treball del riu i biodiversitat del Consell Municipal de la Sostenibilitat han demanat de potenciar l'interès faunístic i també les visites per al públic a aquesta zona que cal recuperar per a la ciutat de L'Hospitalet i pel delta del Llobregat en general. En aquest sentit, des d'entitats de la Plataforma ja s'estan dibuixant idees al respecte de propostes per a millorar ambientalment aquesta zona i el seu entorn.

El llistat complert del cens figura a continuació:


 1. Esplugabous (Bubulcus ibis) 1
 2. Xivita (Tringa ochropus) 3
 3. Gavina riallera (Larus ridibundus) +
 4. Gavià argentat de potes grogues (L.michahellis) +
 5. Titella (Anthus pratensis) 3
 6. Cuereta blanca (Motacilla alba) 2
 7. Cuereta torrentera (M.cinerea) 1
 8. Rossinyol bord (Cettia cetti) 1
 9. Pit-roig (Erithacus rubecula) 2
 10. Tallarol de capnegre (Sylvia melanocephala) 2
 11. Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) 2
 12. Bitxac comú (Saxicola torquatus) 1
 13. Pardal xarrec (Passer montanus ) 10
 14. Pardal comú (P.domesticus) +
 15. Colom domèstic (Columba livia var.domestica) +
 16. Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) +
 17. Repicatalons (Emberiza schoeniclus) 1
(Autors: José García Moreno/ Ricard Gutiérrez)
Fotges al riu Llobregat a L'Hospitalet de Llobregat. 29.1.2011

El riu Llobregat ‘entre ponts’


Travessant l’antic dipòsit municipal de vehicles (objecte d’un següent post en aquest blog), hem arribat a la riba del Llobregat ‘entre ponts’ (de l’Ave i de la C-31). Allà el nombre d’ocells aquàtics ha augmentat i gairebé estableix records per al municipi quant a espècies com la fotja (Fulica atra) i presenta espècies tan rellevants com el blauet (Alcedo atthis) o el cabusset (Tachybaptus ruficollis). El nombre de passeriformes no és significatiu i respon a la brevetat del cens.


El llistat complert del cens figura a continuació:


 1. Fotja (Fulica atra) 17 individus
 2. Ànec coll-verd (Anas platythynchos) 9 exemplars
 3. Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3 exs.
 4. Polla d’aigua (Gallinula chloropus) 7 exs.
 5. Martinet blanc (Egretta garzetta) 3 exs.
 6. Blauet (Alcedo atthis ) 1 ex.
 7. Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) 1 ex.
 8. Pit-roig (Erithacus rubecula) 2 exs.
 9. Tallarol de capnegre (Sylvia melanocephala) 1 exs.

(Autors: José García Moreno/ Ricard Gutiérrez)La presència de diferents espècies protegides i d'interès palesa un cop més la importància de la zona agrícola, el riu i la marina de L'Hospitalet de Llobregat que és una part d'interès del conjunt del delta del Llobregat i una part del patrimoni natural, històric i cultural de la ciutat que no es pot menystenir.

No hay comentarios: